רעננה: כ-300 דירות להשכרה - עד 4,000 שקל

כן אבל מה הקריטריונים לזכאות?

הרי ידוע שהקריטריונים מוטים לטובת ציבור הבוחרים של שר השיכון.
 
יש כל מיני קבוצות זכאים

למשל עולים חדשים, משפחות חד-הוריות, תושבי אזורי פיתוח ועוד... לא רק חרדים מקבלים את הזכאות.
 
בהתחשב בפוליטיזציה...

אני מקווה ששיטת הזכאות תמשיך להיטיב עם האוכלוסיה בכלל ולא רק עם קבוצה ספציפית. נחיה ונראה.
 
למעלה