רם יצא מהארון -והבהמה פרידה אמרה"אני אמא גאה"

למעלה