רכב של בית התבשיל שחילק אוכל הלילה

רכב של בית התבשיל שחילק אוכל הלילה

רכב של בית התבשיל שחילק אוכל הלילה למשפחות בב"ב נגנב עם כל האוכל בשעה שהנהג עלה להביא אוכל למשפחה
 
למעלה