רכב לשבתיותר זול מאגד.

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה