רחלה כפי שביקשת, שלחתי לך מסר

רחלה כפי שביקשת, שלחתי לך מסר

לגבי האפודות..... ושוב, תודה מכל ה-
 
למעלה