רחוב שבי ציון 29-31 באשדוד, גוש 2086 חלקה 48.

פרל דוד

New member
רחוב שבי ציון 29-31 באשדוד, גוש 2086 חלקה 48.

בהמשך לפנייתך אלייך , להלן מס' פרטים שיאפשרו לך לאבחן את מרכיבי הקרקע המשפיעות על פניית היזם לחלוקת השטח למגרשי משנה לצורך קבלת אחוזי בניה.

מדובר על גוש 2086 חלקה 48 המחילה בתוכה את הבניינים הבאים - 21,23,25,27,29,31,33 ברחוב שבי ציון אשדוד.
שטח החלקה הוא 13,430 מ"ר.

סביר להניח שהשכונה נבנתה בעבר ע"י חברת בניה אחת ולא חולקה מעולם.
לו היה לוקח יזם רציני את כל השטח ובונה שם מס' מגדלי בניה במסגרת "התחדשות עירונית" [פינוי בינוי מורחב] היתה נפתרת בעיית כל הדיירים ולא היו נכנסים לתמ"א 38 כלומר תוספת קומות.

ראי אורטופוטו של חלקה 48 שמבהירה את הבעייה.
 

פרל דוד

New member
פירוט תוכניות עפ"י מתאר חיזוק תמ"א 38.

לדעתי מדובר על "בכיה לדורות...[משראיתי שמדובר על חיזוק] איני מבין למה עיריית אשדוד מקדמת תוכניות שכאלה במקום ללכת על התחדשות עירונית/פינוי בינוי על כל המתחם.
בסוף התהליך יהיו בשכונה בניינים ישנים שחוזקו והוגבהו, במקום לבנות מחדש.

ארכיב ח' מהנדס העיק אשדוד - בקשה קיימת,
כאן תוכלי למצוא פירוט של כל בקשה, נא ללחוץ על החץ האדום.
http://www.ashdod.muni.il/Engineering/rishi/Pages/bakasha.aspx

גוש/חלקה 48 2086 שבי ציון 27 אשדוד, המבקש - י.לידה השקעות בע"מ, מועד הבקשה - 17/01/2013 ,תיק בנין -348 , מס' בקשה - 20130062
48 2086 שבי ציון 31 אשדוד אפק (ד.כ.)יזמות בניה לישראל בע"מ - 15/07/2012 348 20120493
48 2086 שבי ציון 27 אשדוד י.לידה השקעות בע"מ 08/02/2012 348 20120122
48 2086 שבי ציון 21 אשדוד תורג'מן אורי 07/09/2011 348 20110624
48 2086 שבי ציון 27 אשדוד י.לידה השקעות בע"מ 23/11/2009 348 20090862
48 2086 שבי ציון 31 אשדוד יחיה דינה ואחרים 24/03/2009 348 20090226
48 2086 שבי ציון 21 אשדוד אסולין מאיר 21/09/2008 348 20080679
48 2086 שבי ציון 21 אשדוד אסולין מאיר 04/02/2008 348 20080087
48 2086 שבי ציון 21 אשדוד אסולין מאיר 15/03/2007 348 20070160

בקשה מס': 20090862 כדוגמה - חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 27 אשדוד
המבקש: מ/ל החברה לשירותי תחזוקה באשדוד בע"מ מעונו : הגדוד העברי 10 אשדוד

מהות ההקלה:
א. הודעת פרסום בהתאם לתמ"א 38:
‏1. תוספת 6 יח"ד: 2 יח"ד בקומת הקרקע ו-4 יח"ד בקומה ה'
‏2. הקלה בקווי בנין: שלא יקטנו מ-2 מ' לחזית ולצד, ו-3 מ' לאחור לפי סעיף 11.2א לתמ"א 38
ב. פרסום הקלות:
‏1. הקלה כמותית 6% + 5% בגין בניית מעלית + 2.5% בגין תוספת קומה X 2 קומות, וסה"כ 16% הקלות כמותיות
‏2. הקלה במנין קומות לתוספת קומה אחת מעבר לתמ"א 38
‏3. הקלה לתוספת 3 יח"ד במסגרת 20% הגדלת צפיפות מותרת
‏4. ניוד שטחים נותרים במגרש לצורך הרחבת יח"ד בקומה ה' ובניית 3 יח"ד בקומה ו' במסגרת חיזוק והרחבת מבנה קיים נגד רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38, וסה"כ תוספת 2
קומות ו-9 יח"ד, תוספת מעלית, ממ"דים ומרפסות לבנין קיים. בבנין יהיו 25 יח"ד ו-6 קומות מעל קומת קרקע

המבקש: מ/ל החברה לשירותי תחזוקה באשדוד בע"מ מעונו : הגדוד העברי 10 אשדוד
מהות ההקלה: חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 27 אשדוד
הקלה מהוראות תמ"א 38 להבלטת מרפסות מעבר לקו בנין אחורי עד 1.50 מ', במסגרת חיזוק והרחבת בנין מגורים קיים בן 4 קומות מעל קומת עמודים, והפיכתו לבנין בן 6 קומות
מעל קומת קרקע חלקית, בהתאם לתמ"א 38.

בקשה מס': 20120493 המבקש: אפק (ד.כ.)יזמות בניה לישראל בע"מ מעונו : שבי ציון 31 אשדוד
מהות הפרסום: הודעות לפי תמ"א 38: חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 31 אשדוד

1. הקמת 2.5 קומות בהן 4 יח"ד בקומה ה', ו-4 יחידות דיור בקומה ו' עם
 

פרל דוד

New member
תמ"א 38 ברח' שבי ציון באשדוד. [הגבהה בלבד]

לדעתי מדובר על "בכיה לדורות...[משראיתי שמדובר על חיזוק] איני מבין למה עיריית אשדוד מקדמת תוכניות שכאלה במקום ללכת על התחדשות עירונית/פינוי בינוי על כל המתחם.
בסוף התהליך יהיו בשכונה בניינים ישנים שחוזקו והוגבהו, במקום לבנות מחדש.

מהות ההקלה:
א. הודעת פרסום בהתאם לתמ"א 38:
‏1. תוספת 6 יח"ד: 2 יח"ד בקומת הקרקע ו-4 יח"ד בקומה ה'
‏2. הקלה בקווי בנין: שלא יקטנו מ-2 מ' לחזית ולצד, ו-3 מ' לאחור לפי סעיף 11.2א לתמ"א 38
ב. פרסום הקלות:
‏1. הקלה כמותית 6% + 5% בגין בניית מעלית + 2.5% בגין תוספת קומה X 2 קומות, וסה"כ 16% הקלות כמותיות
‏2. הקלה במנין קומות לתוספת קומה אחת מעבר לתמ"א 38
‏3. הקלה לתוספת 3 יח"ד במסגרת 20% הגדלת צפיפות מותרת
‏4. ניוד שטחים נותרים במגרש לצורך הרחבת יח"ד בקומה ה' ובניית 3 יח"ד בקומה ו' במסגרת חיזוק והרחבת מבנה קיים נגד רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38, וסה"כ תוספת 2
קומות ו-9 יח"ד, תוספת מעלית, ממ"דים ומרפסות לבנין קיים. בבנין יהיו 25 יח"ד ו-6 קומות מעל קומת קרקע

המבקש: מ/ל החברה לשירותי תחזוקה באשדוד בע"מ מעונו : הגדוד העברי 10 אשדוד
מהות ההקלה: חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 27 אשדוד
הקלה מהוראות תמ"א 38 להבלטת מרפסות מעבר לקו בנין אחורי עד 1.50 מ', במסגרת חיזוק והרחבת בנין מגורים קיים בן 4 קומות מעל קומת עמודים, והפיכתו לבנין בן 6 קומות
מעל קומת קרקע חלקית, בהתאם לתמ"א 38.

בקשה מס': 20120493 המבקש: אפק (ד.כ.)יזמות בניה לישראל בע"מ מעונו : שבי ציון 31 אשדוד
מהות הפרסום: הודעות לפי תמ"א 38: חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 31 אשדוד

1. הקמת 2.5 קומות בהן 4 יח"ד בקומה ה', ו-4 יחידות דיור בקומה ו' עם חדרים על הגג בקומה ז'
2. מילוי הקומה המפולשת והקמת 3 יח"ד לצורך חיזוק והרחבת מבנה בהתאם לתמ"א 38 תיקון 3 - סה"כ יהיו בבנין 27 יחידות דיור ב-6.5 קומות מעל קומת קרקע

המבקש: אפק (ד.כ.) יזמות בניה לישראל בע"מ מעונו : שבי ציון 31 אשדוד
מהות ההקלה: הודעות לפי תמ"א 38: חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 31 אשדוד
1. תוספת 2.5 קומות בהן 4 יח"ד בקומה ה', 4 יח"ד בקומה ו' ו-4 יח"ד בקומה ז' (קומה חלקית)
2. מילוי הקומה המפולשת לתוספת 3 יח"ד לצורך חיזוק והרחבת מבנה בהתאם לתמ"א 38 תיקון 3. סה"כ יהיו בבנין 31 יחידות דיור ב-6.5 קומות מעל קומת קרקע

בקשה מס': 20130062 המבקש: י.לידה השקעות בע"מ מעונו : קדושי בלזן 1/10 אשדוד
מהות ההקלה: הקלות מכח תמ"א 38/3 בהמשך לפרויקט חיזוק המבנה :חלקה: 48 בגוש: 2086 ברחוב: שבי ציון 27 אשדוד
תוספת 2 יח"ד בקומת הקרקע, תוספת יח"ד אחת בקומה שישית קיימת , תוספת קומה שביעית חלקית – המשך דירות בקומה שישית (דירות דופלקס)
סה"כ לאחר התוספת יהיו בבניין 27 יח"ד
 
למעלה