רוצים עוד קצת עבודות בתל אביב?

מצב
הנושא נעול.
רוצים עוד קצת עבודות בתל אביב?

רוצים עוד קצת עבודות בתל אביב?
נתיבי איילון פירסמה מכרז לביצוע עבודות לחידוש והרחבת מסוף סבידור.
קובץ תנאי המכרז

אבל אפשר "להתעודד" קצת:
"
מובהר כי במועד פרסום מכרז זה, טרם נתקבל האישור התקציבי לביצוע העבודות נשוא המכרז. לכן, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז עקב אי קבלת אישור תקציבי.
"
 

OrenAvidan

New member
הם מספרים שם שיהיו שיפוצים של כל המתחם

רוצים עוד קצת עבודות בתל אביב?
נתיבי איילון פירסמה מכרז לביצוע עבודות לחידוש והרחבת מסוף סבידור.
קובץ תנאי המכרז

אבל אפשר "להתעודד" קצת:
"
מובהר כי במועד פרסום מכרז זה, טרם נתקבל האישור התקציבי לביצוע העבודות נשוא המכרז. לכן, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז עקב אי קבלת אישור תקציבי.
"
הם מספרים שם שיהיו שיפוצים של כל המתחם
מישהו יודע להרחיב בקצרה כחלק מאיזו תכנית המכרז הזה? ולמה הוא מפורסם ע"י נתיבי איילון ולא נתיבי ישראל או רכבת ישראל?
 
נתיבי ישראל לא מתעסקת עם פרויקטים עירוניים ורכבת ישראל לא

הם מספרים שם שיהיו שיפוצים של כל המתחם
מישהו יודע להרחיב בקצרה כחלק מאיזו תכנית המכרז הזה? ולמה הוא מפורסם ע"י נתיבי איילון ולא נתיבי ישראל או רכבת ישראל?
נתיבי ישראל לא מתעסקת עם פרויקטים עירוניים ורכבת ישראל לא
מתעסקת עם מסופי אוטובוסים, גם אם הם סמוכים לתחנת רכבת.
כפי שיפה נוף עוסקת במכרזי מרכזית המפרץ החדשה, כך נתיבי איילון עוסקת במכרז על חידוש והרחבת מסוף 2000 (סבידור / ארלוזורוב).
אם כבר היה אפשר לשאול מדוע נתיבי איילון ולא נת"ע, שההפרדה ביניהן די מלאכותית, אבל נת"ע עוסקת רק במה שקשור ישירות להקמת קווי המתע"ן.

ואני לא בטוח שמדובר בחלק מתוכנית גדולה יותר. לעתיד היותר רחוק יש תוכניות להקמת מסוף חדש לגמרי ולפתח את כל האזור כאזור משולב של משרדים, מסחר, תרבות ומרכז תחבורה, אבל המכרז הנוכחי עוסק בפרויקט קטן בהרבה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה