רוצה לשתף

רוצה לשתף

לפני כמה שבועות כתבתי על הבעיות שלי עם בני ועם חיי שהיו מסובכים והמשיכו להסתבך ושבני זקוק לטיפול פסיכולוגי בגלל בעיות רגשיות ...ועוד ועוד קבלתי כמה מסרי עידוד שרוממו את נפשי מעט ובתוך המסרים ההם קבלתי מסר שונה ומחמם לב מאיש נפלא שהשתתף בכאבי ועשה מאמצים כבירים לעודד את רוחי ולחזק את נפשי לאחר שהאיש המופלא הבין שאני מתקשה לשלם את הטיפולים אצל הפסיכולוג לבני וזה הקשה על מצוקתי האיש הנפלא הזה תרם לי סכום כסף שאיתו נעזרתי לתשלומים על הטיפולים לבני והקל מעט את עולי הלוואי וירבו אנשים כמותו
 
למעלה