רוכב אופניים מבוגר נפצע בת.ד. בשד' בני ברית

למעלה