רגע האמת!!הקרב בין הצביעות והמניפולציה לבין,

רגע האמת!!הקרב בין הצביעות והמניפולציה לבין,

תום הלב האנושיות וחוש הצדק=אלירז את אלין.
 
למעלה