רב הכותל שמוליק רבינוביץ ארס הערב

רב הכותל שמוליק רבינוביץ ארס הערב

רב הכותל שמוליק רבינוביץ ארס הערב את בתו עם בנו של הנגיד ר` דוד פישר.
 
למעלה