רבי שמעון בר יוחאי.

רבי שמעון בר יוחאי.

העתר נא לפני קוני רבון כל העולמות.שיאיר לנו ברחמיו המרובים את החושך החזק שאנו שרוים בו.שיגער בשטן הבא להשטיננו.ובא להחחיאנו גם ביום קדוש זה יום פטירתך רבנו שמעון.ובם בהר מירון לייד ציונך הוא שולח את זרעותיו ומטיל עלינו נסיונות קשים.העתר נא לפני אדון כל שבזכות אהבת חינם המתפשטת במקצת ביום זה על עמו ישראל שיביא את משיח צדקנו.ויתן אחרית וקץ למה שהולך פה.אני אישית פעם הייתי מאד מתרגש להתפלל לאלוקינו.על קברך.במיוחד איזו תפילה התלויה שם בתוך איזו מסגרת.שהייתה גורם לי לדמעות מרובות.שהרטיבו כל חלקה יבשה בליבי הסורר.היום אני כבר פחות מתחבר כי כל דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב אתה נהייה אליו אדיש.אבל זכור נא ימים עברו.ותמציא לנו את הדרך להתקרב שוב לאבא.שבוע טוב פורום יקר.אמממ וסורי עם חפרתי.כרגע אני עדין באמירים בז`קוזי בצימר.אבל עוד מעט נעלה לציון בעזרת ה`.ומקווים להוציא אישור להגיע מירונה עם הרכב.מפה זה יותר קל.הקאמרי כבר מאושרת בעל הצימר סידר לה.מקווים להכניס גם את היונדאי. . .
 
קצת על רשב"י

לא נראתה קשת בימיו,בזכותו הגן על כל הדור,הוא אמר,יכול אני לפטור את כל העולם כולומן הדין מיום שנבראתי ועד עכשיו, ואילמלי יותםבן עוזיהו עימנו מיום שנברא העולם ועד סופו,ראיתי בני עליה והם מועטים אם אלף הם אני ובני בהם, אם מאה הם אני ובני מהם,אם שניים הם אני ובני מהם, בזוהר הוא מופיע כצדיק וקדוש יחיד סגולה שמלאכי עליון ואף הקב"ה מקשיבים לדבריו ומצייתים לו,וכל הדור חוסה בצילו, חייו הם שלשלת של מעשי ניסים אותות ומופתיםמלווים אותו בכל דרכיו,ואליהו הנביא ושאר רוחות קדושות ונשמות צדיקים מתגלים לו על כל צעד וכל שעל,במאמר אחד העלה עצמו למעמד משה רבינו,וכך אמר: מעיד אני עלי את השמיים העליונים שבעליונים ואת הארץ הקדושה העליונה שבעליונה שאני רואה עכשיו מה שלא ראה אדם מיום שעלה משה פעם שניה להר סיני,שאני רואה את פניו המאירים כאור השמש החזק ועוד אני רואה שפניו מאירים ומשה לא ידע ולא הסתכל, בני החוג הקרובים במחיצתו של רשב"י הם תשעה ר' אליעזר, ר' אבא,ר' יהודה,ר' יוסי בן יעקב,ר' יצחק ר' חזקיה בר רב, ר' חייא, רבי יוסי, ורבי ייסא, והם נקראים" חבריא",הם היו יוצאים יחד להרים לשדות ולחורשות ושם היו דורשים בסתרי תורה, היו שני חכמים שהצטרפו ל"חבריא" והם עטופים בקדושה עילאית , רבי פנחס בן יאיר ורבי המנונא סבא, רבי פנחס נחשב לחותנו של רשב"י, ומתואר כזקו חסיד קדוש חכם רזים ובעל ניסים,השווה כמעט במעלתו לרשב"י בכינוס האחרון לפני מותו נזדעזו כולם שרוחו של ר' פנחס באה לעולם להשתתף בכינוס,
 
למעלה