ראשוני:כנס הודיה עם מרן הרב עובדיה

ראשוני:כנס הודיה עם מרן הרב עובדיה

יתקים ביום רביעי כסלו בירושלים תשסט במעד כב מורנו ורבנו פאר הדור והדרו שר התורה משה רבנו של הדור מרן הרב עובדיה יוסף שליטא בבניני האומה בירושלים שס מנצחת שס מנצחת.הכנס הוא כנס הודיה על תוצאות המונצפליות ששס ניצחה 0776230047מוקד הסעות ארצי
 
למעלה