ראשוני: זק"א יטיס מפגינים להודו

ראשוני: זק"א יטיס מפגינים להודו

נציגי זק"א בהודו במלחמה נגד השלטון המקומי שדורש לנתח הגופות של היהודים להוצאת הקליעים! נבחנת אפשרות הטסת מפגינים....
 
עדכון

הקול החרדי: הגופות של היהודים שנרצחו בהודו. אמורות להשתחרר הערב, לאחר מאמצים גדולים של ארגון זק"א !
 
למעלה