ראיתם ערוץ 1 -יעל היתה בטלויזיה שם

ראיתם ערוץ 1 -יעל היתה בטלויזיה שם

ראיתי לשניה והעברתי-צילמו אותה בבית שלה
 
למעלה