ראיית העולם הנאצית- בועז נוימן

טאסנים

New member
ראיית העולם הנאצית- בועז נוימן

במחשבה שנייה, אני מעוניינת לדבר על הספר. חשוב לי להבהיר לעצמי ולכם כמה דברים מתוכו. הנקודה המרכזית, שהובהרה לי, וזעזעה אותי בעקבות קריאת הספר, שהמערכת הנפשעת היתה אמונה על ראייה מאורגנת והחלטית. המעשים לא נעשו באופן שרירותי, אלא בעקבות מערכת מחשבתית שהתייחסה גם לפרט הקטן ביותר בתהליך הביצוע. קשה היה לי לתפוס שגם המעשים הזועתיים ביותר היו אמונים על מערכת מחשבתית אנליטית שלמה, שהנאצים הקפידו לשמרה תוך איומים ועונשים כבדים. בועז נוימן מדגים את הנקודות שבראיית העולם הנאצית והמעשים שנבעו ממנה בעיקר על דרך ההשוואה בין הצד השולט, הגרמני לצד המדוכא, היהודים. לדוגמא, באחד הפרקים הוא מתאר איך הנאצים שמו להם כמטרה להשתלט על אירופה ועל שאר העולם , נקודת הראייה הזו הביאה אותם להקים את כל מבני הענק ואת האולימפדיה, רחבת הממדים, ולעומת זאת, הרצון להעלים את הגזע השמי , הביא בפועל לצמצום הדרגטי של מרחב המחייה של האוכלוסיה היהודית שהועברה לגטאות-משם לרכבות-ומשם למחנות השמדה. אני ממליצה לקרוא את הספר , אולי כדי לקבל איזה פרספקטיבה שונה בראיית, וניתוח הדברים שהביאו בסופו של דבר לקטסטרופה. ________________________________________________ ראיית העולם הנאצית- בועז נוימן אוניברסיטת חיפה/ספרית מעריב
 
למעלה