ר´ נחמן מברסלב ורבי נתן תלמידו.

פראזניק

New member
ר´ נחמן מברסלב ורבי נתן תלמידו.

מאמר על רבי נחמן מברסלב, ביוגרפיה וכו´, נכתב ע"י אברהם כהנא. תוכן המאמר: ר´ נחמן מברסלב ילדותו בטבע בעיר מידבידובקה נסיעה ראשונה לארץ ישראל ר´ אריה ליב, "הסבא משפולה", מתנגד לר´ נחמן ר´ נחמן נפגש עם הסבא משפולה מחלת השחפת ר´ נתן תלמידו אומן סיפורי המעשיות א. שבחי ר´ נחמן ב. נסיעת ר´ נחמן לארץ ישראל ג. היאך היה ר´ נחמן מספר המעשה בשבעה קבצנים מזיכרונותיו של תלמידו ר´ נתן ד. לאינטירפריטציה של המעשה בשבעה קבצנים על פי ס´ לקוטי הלכות וס´ רמזי המעשיות היום השני מענין החרש שהתפאר בחיים הטובים שלו. היום השלישי ביום החמישי - סיפור מאותו שהיה בעל חטוטרת. ביום השישי - סיפור מאותו שהיה שתוק ידים. ה. תפילה בענין סיפורי מעשיות של צדיקים ו. מזיכרונותיו של ר´ נתן על חייו ודבריו של ר´ נחמן ז. מי היה ומה פעל ר´ נתן מברסלב, תלמידו של ר´ נחמן תקציר: ר´ נחמן מברסלב, נכד הבעש"ט, ייסד דרך חדשה בחסידות. דרכו מלווה בהרבה סיגופים, התבודדות בחיק הטבע ושפיכת שיח לפני הקב"ה בתפילות אותן היה מחבר בעצמו. בעולם החסידות התעוררה עליו מחלוקת גדולה. בין החולקים מצטיין "הסבא משפולה". זכה לבקר בא"י ולאחר דרך מלאת מכשולים וסכנות חזר לעירו בשלום. ר´ נחמן מפורסם במעשיותיו אותן היה מרצה לפני מקורביו. אחר פטירתו הדפיסן ר´ נתן וקריאתן נחשבת ע"י החסידים לענין גדול. המאמר עצמו ארוך מאד ומצורף כלינק. קראו ותהנו פראזניק
 
למעלה