ק. גת: מבוא בנימין 7 נמצסר על אדם שנמצא בחדר

למעלה