קשרים כפולים

קשרים כפולים

שלום לכולם! מה יכול להיות נחמד יותר משאלה באורגנית?? איזה קשר כפול יקשור נוקלאופיל יותר טוב? ז"א מי יותר עני באלקטרונים? רב תודות לעונים..
 

BigBadWolf

Member
הנוקלאופיל יקשר לזה שיצור קרובאניון מצומד

לדעתי הנוקלאופיל יקשר ל-a בפחמן השלישוני בשביל שיווצר קרבאניון שניוני (יותר יציב משלישוני) שיהיה מצומד עם החמצן. למעשה, תהיה לזה צורת רזוננס בה יהיה קשר כפול בין הפחמן השניוני של a לפחמן הקרבונילי והמטען השלילי יהיה על החמצן (מועדף). כמובן שהעובדה שהנוקלאופיל נקשר לפחמן שלישוני מכניסה הסתייגות של גודל הנוקלאופיל.
 
למעלה