קרקע להשקעה - איפה הקאצ׳?

קרקע להשקעה - איפה הקאצ׳?

הקרקע צבועה בצהוב - למגורים.
-כמו כן במערכת GIS של מחלקת "תכנון ובניה" עפולה
הקרקע מסומנת למגורים.
-על בסיס התכנית כבר נבנו שני מתחמים - A1-A2-C1
-הקרקעות שלנו נמצאות במתחם D2 - B2
-ניתן להקליד בגוגל - תכנית מתאר עפולה ולהכנס לתכנית.
יש: שמאות תקן 22
הסכם שיתוף
 
למעלה