קרסיק נצלנים מחבד

לנצל עולים חדשים יתומים אומללים ואלמנות עריריות ולחבד לא דאגו רק ניצלו בשם חבד
 
למעלה