קריטריונים לביטול הדו"ח

main231

New member
בכל זאת

לפני 3 שנים ביקשתי לבטל דו"ח אחר שקיבלתי והתשובה של המשטרה הייתה שאני לא עומד בתנאים שמופיעים בחוק כדי שיבטלו את הדוח
 

main231

New member
קריטריונים לביטול הדו"ח

שלום, מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? תודה
 

main231

New member
אשמח לתשובה למי שיכול לענות

מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)? מה הם קריטריונים לביטול הדו"ח אם אגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלתי(נסיעה בנתיב של תחבורה ציבורית)?
 

creth11

New member
תשובה מנומקת לשאלתך

אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט העתקתי יותר פעמים ממך הבנת ? אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט או לחזור על התשובה ? אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט להמשיך ? או קלטת את הרעיון ? אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט אין קריטריונים לביטול דוח! ולא מבטלים, ללא טעות מישפטית\חוקית. כל טענותיך מקומם בבית המישפט
 
קריטריונים לדו"ח אזהרה

להלן הסבר לגבי בקשה להמרת הדוח לאזהרה. קריטריונים לדו"ח אזהרה : 1. הודאה בביצוע העבירה 2. וותק רישיון נהיגה עשר שנים לפחות 3. העבירה היא ברירת משפט (ולא הזמנה למשפט) 4. אין לנהג שום דו"חות בחמש שנים האחרונות. 5. נסיבות ביצוע העבירה ושיקול דעת של המשטרה. את הבקשה יש לשלוח למפנ"א (מרכז פניות נהגים ארצי) לת.ד 120 פ"ת מיקוד 49100 או בטלפון : 9666* אם יעברו שלושה חודשים (הזמן המירבי לתשלום הדו"ח) מיום רישום הדוח ולא קיבלת תגובה כדאי מאוד לשלם אותו.
 

main231

New member
תודה, אך

יש לי דו"ח בחמש שנים אחרונות, כך שבקשת אזהרה לא תופסת לגבי. בזמן קבלת הדו"ח השוטר ניסה לבדוק אם ניתן לתת לי אזהרה וזה לא צלח
 
אני נגד אזהרות !

מי שמבצע עבירת תנועה, מגיע לו דו"ח ! בכביש אסור לטעות ומי שעושה טעות צריך לשלם. אין מה לעשות ........... כאשר נתקלתי בנהג שעשה עבירה (כמו שלך לדוגמא) והפנים את המסר כשדיברתי איתו, היו מקרים שהוא קיבל "אזהרה בע"פ" (שאינה רשומה בשום מקום) והסבר על הסיכון ושלחתי אותו לשלום.
 

§Oren§

New member
נו, עוד הוכחה שבמשטרת התנועה

לית דין ולית דיין.... לא פלא שתחושת האזרח הממוצע במדינת ישראל היא שאין למי לפנות. שוטר א' נותן אזהרות בעל פה, שוטר ב' לא מאמין בהן, שוטר ג' אוכף עבירות לפי תחושותיו, שוטר ד' לא יתן דוחות כאשר יש סטיקר על התמרור... אינני מאשים את השוטרים... חלקם פועלים בתום לב ומתוך שליחות. וגם אילו שלא אינם אשמים שניתן להם הכוח והמעמד. האשמה היא הרבה למעלה. אבל מי שמשלמים (ולא רק בכסף) הם האזרחים.
 

ב ר ז י ל י

Member
מנהל
להיפך

יש תקנות ובצידן עונשים. והנה באים מתנדבים שמבינים את מצוקת האזרח, מתחשבים ומקילים בדין והרי במקרים אלה ה"לית דין ולית דיין" בהחלט מקילים על האזרח אז על מה בדיוק אתה מתלונן?
 

§Oren§

New member
המשטרה הוא גוף מבצע

עליה לאכוף על פי המשימות שהוטלו עליה. לא כל כך שונה מצה"ל בהקשר הזה. הדברים צריכים להיות ברורים ונהירים, על מנת לצמצם ככל האפשר את אי הודאות. שיקול הדעת של השוטר צריך להיות שמור למקרים מיוחדים בהם בלתי ניתן להגדיר ולהכתיב מראש כיצד יש להתנהג. שוטר שיוצא למשימת אכיפת תנועה - יוצא למשימה לכל דבר ועניין. עליו להיות מצויד בהנחיות ברורות הכוללות מקרים ותגובות לכל מצב שאפשר לחזות. אם החליט דרג פוקד במשטרה לתת אזהרות (שהרי זו הנחיה פנימית במשטרה), עליו להכתיב לאנשיו בשטח ככל האפשר כיצד יש לנהוג בכלי כזה. לא יתכן שבגלל ששוטר "לא מאמין באזהרות" אז הוא לא ישתמש בהן. אם קיימת הנחיה להשתמש, אזי צריך להכתיב בדיוק איך, מתי ולמה. אם לא, אז לא. השוטר בשטח לא צריך "לעשות טובות". לי כאזרח לא צריך לשנות אם פגשתי אותך בכביש, או כל שוטר אחר. השאיפה צריכה להיות, שככל שניתן, שניכם תנהגו בי באותו אופן. ואם אכן ביצעתי עבירה, אינני רוצה הקלות בתמורה לקריצה זו או אחרת. אם קיבלתם פקודות להקל במקרה שעונה למצבי (קרי אזהרה), אזי אני צריך לקבל אזהרה. אם לא - אז לא. היום שוטר X "מקל" על אזרח מסויים, כי לפי שיקול דעתו זה נראה נכון, ומחר האזרח מוחק משפחה. לא בסמכותו של השוטר בשטח לקבל החלטות כאלו. בשביל זה יש לו מפקדים.
 

ב ר ז י ל י

Member
מנהל
חסרה לך הבחנה בין מכונה לאדם

ואבהיר לך לאדם העוסק במקצועו יש שיקול דעת כשתחלה ותיגש לכמה רופאים תקבל תשובות שונות. במשפט כל עורך דין יציג עניינך בצורה שונה בפני שופט. לא תקבל מנות אחידות מטבחים שונים. חיילים שיורים במטווח לא משיגים בדיוק אותו מקבץ לא כל הרצים באולימפיאדה מגיעים יחד תתן אותה בעיה ל 10 תכניתנים ותקבל 10 תשובות. השופטים בישראל לא מוציאים פסקי דין זהים. וגם השוטרים אינם מכונות וכל אחד פועל בשונה במקצת מחברו ובקשר לאזהרות יש לשוטרים הנחיות ברורות וכולם פועלים לפי ההנחיות 1. יש רשימה של תנאים לקבלת אזהרה - (וותק בנהיגה, תקופה ללא הרשעות, אי הכחשת ביצוע העבירה - לנהג שלא עומד בשלושה קריטריונים אלה אין זכות לקבל אזהרה. 2. קיימת רשימת עבירות (המופיעה בחוברת שכל שוטר תנועה נושא איתו) שבגינן לא ניתן לרשום אזהרה . 3. מעבר לזה מודגש ששוטר רשאי לתת אזהרה בהתאם לשיקול דעתו ושהקריטריונים האלה אינם מוחלים אוטומטית - כלומר - בשום מצב, על פי ההנחיות, השוטר לא חייב לתת אזהרה, אלא הוא רשאי לתיתה בהתאם לשיקול דעתו, וכבר בהתחלה הובהר לך ששיקול דעת של אדם אחד שונה משל רעהו (גם אצל מהנדס, רופא, שופט, עורך דין וחייל) - כלומר אין שום שאיפה והדבר לא כתוב בשום מקום ששני שוטרים ינהגו בנהג באותו אופן - שוטר רשאי במקרים מסוימים להקל בדין לפי שיקול דעתו.
 

סהר דוד

New member
לא הוכחה ולא בטיח

האדון הנכבד דלעיל, אינו דוגמא לשוטר תנועה/מתנדב מקצועי. "אני לא מאמין באזהרות" הוא משפט שבושה לשמוע אותו מפי שוטר. האדון הנ"ל הוא דוגמה והוכחה לסוג הנחות של המתנדבים שמגיעים למשטרה כדי ליצור לעצמם ארשת של שליחות אבל בפועל הם הם הגורמים לתדמית הנמוכה של המתנדבים. "אני לא מאמין באזהרות" הוא פגיעה במשימה ובמשמעת. אמנם, לשוטר יש שיקול דעת נרחב ברישום הדוח - ברוב העבירות, ישנם מקרים שבהם הוא מחויב לרשום דוח ב.מ. או הזמנה לדין, וישנם מקרים שבהם הוא רשאי לרשום אזהרה או לא לטפל בנהג. "אזהרה בעל פה" היא שטר שנכתב על קרח, אם הזכרנו כבר שדוח אזהרה הוא בעל רמת הרתעה נמוכה, הרי ש"אזהרה בעל פה" שווה כקליפת השום. דוח אזהרה הוא אמצעי ענישה משמעותי - מכניס את העברין לרשימת אלו שלא זכאים יותר לאזהרה, והעבירה רשומה לחובתו לדראון עולם. "אזהרה בעל פה" נשכחה עוד טרם נאמרה. מעציב אותי לקרוא שאותו אדון קורא לעצמו שוטר תנועה.
 
מר סהר האם מונית כמבקר וכמחנך במשטרה?

סלח לי אבל הגזמת ולא קצת. זכותך לנהוג לפי שיקול דעתך אבל עדיין לא מונית כמחלק ציונים למתנדבים / לשוטרים ודאי שאינך מכיר אותם. אם אני מהסוג הנחות מה הוא אותו מתנדב שהכשיר חניית רכב משטרתי בחניית נכה ? ואני מקדים ואציין שאף אם התמרור היה עקום או לא חוקי, עדיין שוטר חייב לשמש דוגמא. אותו שוטר עשה מעשה שאזרח היה "חוטף" עליו קנס של 1000 שח אבל לשוטר מותר ......... ואתה מתנדב מסוג ? ? ? שהגנת על חנייה זו , אז תגיד לי אתה במה אתה טוב ממני? אני מאחל לך ולשאר המתנדבים את העשייה שלי בתחום (מעבר לית"מ אני מנהל פרויקטים בעמותה לקידום הבטיחות בדרכים), את האתיקה המקצועית, ואת השרותיות ביחס לנהג. "דוח אזהרה" (ראה לגבי הנדון התייחסות של ברזילי "חסרה לך הבחנה בין מכונה לאדם" סעיף 3) הוא אפשרות הניתנת לשוטר. יש רשימת עבירות שלא ניתן לתת בגינן אזהרה, וכאשר שוטר חושב לרשום דוח כזה, הוא אמור לפני כן לוודא את עברו התעבורתי של הנהג. דבר זה אורך זמן ארוך (כך זה בית"מ לפחות) ועד שקיבלת תשובה ........... הנהג בעל עבירות רבות. כאשר אתה מעדכן אותו שניסית אבל ........... הוא "מברך" אותך לכל החיים......... גם אם בתחילת הדברים הוא נראה האינטילגנט הכי בעולם. אם הייתי פוגש נהג נורמטיבי שהפנים והבין, הייתי מסביר לו, שולח אותו לדרכו בתקווה שהבין. לגבי דבריך שאזהרה כזו לא שווה, כלפי נהג שהייתי מבין שהוא "לא שווה אזהרה" הוא היה זוכה לדוח רגיל. לסיום אני מבקש שתחשוב שנית אם צדקת בכך שהגנת על אותו מג"בניק .......... גם אם אתה לא היית נותן שם דוח איך אתה מכשיר מעשה כזה? מה היית אומר על כך כ"אזרח מן השורה" ??? אשמח לתגובתך ואם תשלח לי מייל עם נייד שלך אשמח לדבר איתך. ועד שאקרא את תגובתך אהיה עצוב שאלו שוטרינו .......... וכפי שכתבתי לא סתם אנחנו "אוהבים" את המשטרה.
 
למעלה