קריאה מחדש: ההצבעה!

כל פרקי טיריון

כל מי שרוצה קריאה מחדש ודיונים על הנושא הזה, שיגיב כאן עם
 
כל פרקי הצפון בעידן שאחרי נפילת הסטארקים

כל מי שרוצה קריאה מחדש ודיונים על הנושא הזה, שיגיב כאן עם
 
קריאה מחדש: ההצבעה!

שוב, 72 שעות עד סגירת הקלפיות.

מאחר שאנחנו מעט אנשים, נצביע בשיטה הבאה: לכל נושא נפתח הודעה משלו, וכל מי שהיה רוצה לקרוא את הנושא, שיגיב לאותה הודעה עם
.
הנושא שייגרוף הכי הרבה
ים יהיה הראשון שנקרא אותו.

כל אחד יכול לתת ליותר מנושא אחד, אין הגבלה על מספר ה-
שכל אחד יכול לחלק, ובלבד שכל אחד ייתן
רק פעם אחת לאותו נושא.
(אפשר אפילו לתת לכל הנושאים, אבל כמובן שהצבעה לכל הנושאים שקולה להצבעה לאף אחד מהם, שהרי זה לא ישנה את הספירה היחסית)
 
לא יהיה לי כנראה זמן לרכז הכל

אני מניח שההצבעה תיסגר עם רוב לפרקי הצפון. זה אומר דבר ראשון לעשות רשימה של כל הפרקים הרלוונטיים (אני מניח שתיאון ודאבוס, אבל גם חלק מפרקי אשה, מליסנדרה, ואולי גם ג'ון). אם אפשר לצרף לרשימה לא רק שמות ומספרי פרקים, אלא גם מספרי עמודים, זה יהיה פנטסטי. לאיתור הפרקים, אפשר להיעזר בזה:
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Category:A_Song_of_Ice_And_Fire_chapters

מי מוכן לקחת על עצמו את הריכוז של זה?
 
למעלה