קקטוס למה אתה תומך באצולת הממון

קקטוס למה אתה תומך באצולת הממון

שהפילה את ביבי ותרמה כסף ליריביו ברק,אולמרט ושרון?
 
מי אומר שאני תומך ?

את הבנקים יש לרסן בחוק. יש להגביל את פער הריבית בין חסכון להלואות למקסימום 5% בחוק. זה מה שמקובל במדינות המערב ולא 10% כמו אצלנו. על זה פרסמתי מאמר בהארץ בזמנו,ושלחתי מכתב מפורט למפקח על הבנקים. יואב להמן הרופס הוחלף,נקווה שמי שיבוא במקומו יקשיב. 70% מרווחי הבנקים מקורם בפער האבסורדי הזה,לכן הם חוגגים גם בזמן גיאות וגם בימי שפל.
 
קשקוש

מכר לכל המרבה במחיר. בינתיים יצא מזה לאזרח רק טוב-חוץ מנושא הבעלות על הבנקים. שם-אין תחרות אמיתית גם כיום.
 
למעלה