קנס במקרה של התפטרות

מצב
הנושא נעול.
קנס במקרה של התפטרות

קנס במקרה של התפטרות
אנשים, מבקשת עזרה! אתמול התחיל חבר שלי לעבוד במקום עבודה חדש במפעל אלקטרוניקה. היום נתנו לו המעבידים לחתום על הסכם שעל פיו הוא מתחייב לעבוד אצלם שלוש שנים לפחות, אחרת יהיה צפוי לכנס כספי בהקף 2500 ש"ח וזאת כביכול על מנת לכסות את עלויות "קורס הכשרה" (בפועל הוא כבר עובד, רק אתמול - ביום הראשון של העבודה העבירו לו הכרות עם מקום העבודה + כללי בטיחות). איך אפשר לחתום על דבר כזה? זה חוקי בכלל? אודה על תשובה.
 
ככלל, פיצוי על עזיבה

קנס במקרה של התפטרות
אנשים, מבקשת עזרה! אתמול התחיל חבר שלי לעבוד במקום עבודה חדש במפעל אלקטרוניקה. היום נתנו לו המעבידים לחתום על הסכם שעל פיו הוא מתחייב לעבוד אצלם שלוש שנים לפחות, אחרת יהיה צפוי לכנס כספי בהקף 2500 ש"ח וזאת כביכול על מנת לכסות את עלויות "קורס הכשרה" (בפועל הוא כבר עובד, רק אתמול - ביום הראשון של העבודה העבירו לו הכרות עם מקום העבודה + כללי בטיחות). איך אפשר לחתום על דבר כזה? זה חוקי בכלל? אודה על תשובה.
ככלל, פיצוי על עזיבה
מוקדמת (או בלשון העם - "קנס על עזיבה מוקדמת"), הוכר כתקיף ע"י בתי הדין לעבודה. נקבע כי ניתן לנכות משכרו של עובד פיצוי מוסכם, שסוכם עמו בחוזה העסקתו אם הוא עוזב את מקום העבודה לפני שהסתיימה התקופה שעליה סוכם ובמידה שעבר הכשרה לצורך התפקיד. הפיצוי אמור לשקף את עלות ההכשרה המקצועית שניתנה לעובד ע"י המעסיק. על הקנס להיות מידתי וסביר וגובהו גם אמור לשקף את מספר החודשים שכבר עבד העובד בפועל. אם העובד עבר הכשרה ארוכה וחודש לאחר שהחל לעבוד עזב את מקום עבודתו, קיימת סבירות גבוהה יותר שבית הדין יראה בפיצוי כתקין. אם העובד כלל לא עבר הכשרה או הכשרה קצרה מאוד וכבר עבד מעל שנה מאז התקיימה הכשרתו, הסבירות שהקנס יוכר כתקין נמוכה בהרבה.
 
שוק העבדים

ככלל, פיצוי על עזיבה
מוקדמת (או בלשון העם - "קנס על עזיבה מוקדמת"), הוכר כתקיף ע"י בתי הדין לעבודה. נקבע כי ניתן לנכות משכרו של עובד פיצוי מוסכם, שסוכם עמו בחוזה העסקתו אם הוא עוזב את מקום העבודה לפני שהסתיימה התקופה שעליה סוכם ובמידה שעבר הכשרה לצורך התפקיד. הפיצוי אמור לשקף את עלות ההכשרה המקצועית שניתנה לעובד ע"י המעסיק. על הקנס להיות מידתי וסביר וגובהו גם אמור לשקף את מספר החודשים שכבר עבד העובד בפועל. אם העובד עבר הכשרה ארוכה וחודש לאחר שהחל לעבוד עזב את מקום עבודתו, קיימת סבירות גבוהה יותר שבית הדין יראה בפיצוי כתקין. אם העובד כלל לא עבר הכשרה או הכשרה קצרה מאוד וכבר עבד מעל שנה מאז התקיימה הכשרתו, הסבירות שהקנס יוכר כתקין נמוכה בהרבה.
שוק העבדים
ק"כ תודה על התשובה. אני רק רוצה לומר כי חבר שלי הוא הנדסאי אלקטרוניקה עם תעודות וניסיון, איזו כזו הכשרה עליו לעבור? אתמול זאת הייתה הכרות עם מקום העבודה וכללי הבטיחות במקום, אבל מהיום הוא כבר עובד! ברור כי לכל מקום עבודה יש ספציפיקה משלו, אבל מכאן ועד הכרה באילו שהן הוצאות הכשרה מיוחדות וכד' הדרך ארוכה. האם אפשר עכשיו לשעבד אדם לשלוש שנים בכל מקום עבודה חדש? לחבר שלי רק היום נתנו לחתום את ההסכם הזה, קודם בראיון עבודה לא נאמר לו מילה וחצי מילה על כך! המפעל המ....ן כמובן לא מתחייב על שום דבר, ואילו את העובד משעבדים בתנאים כאלה? איזה מין הסכם זה? הרי ברור כי מדובר באולטימטום: או שהעובד חותם עכשיו בתנאים שהמפעל מציע, או שהם מסלקים אותו ולוקחים מישהו אחר שייאלץ לחתום???!!!
 

pazro

New member
אם הוא לא עבר כל הכשרה והקנס הוא

שוק העבדים
ק"כ תודה על התשובה. אני רק רוצה לומר כי חבר שלי הוא הנדסאי אלקטרוניקה עם תעודות וניסיון, איזו כזו הכשרה עליו לעבור? אתמול זאת הייתה הכרות עם מקום העבודה וכללי הבטיחות במקום, אבל מהיום הוא כבר עובד! ברור כי לכל מקום עבודה יש ספציפיקה משלו, אבל מכאן ועד הכרה באילו שהן הוצאות הכשרה מיוחדות וכד' הדרך ארוכה. האם אפשר עכשיו לשעבד אדם לשלוש שנים בכל מקום עבודה חדש? לחבר שלי רק היום נתנו לחתום את ההסכם הזה, קודם בראיון עבודה לא נאמר לו מילה וחצי מילה על כך! המפעל המ....ן כמובן לא מתחייב על שום דבר, ואילו את העובד משעבדים בתנאים כאלה? איזה מין הסכם זה? הרי ברור כי מדובר באולטימטום: או שהעובד חותם עכשיו בתנאים שהמפעל מציע, או שהם מסלקים אותו ולוקחים מישהו אחר שייאלץ לחתום???!!!
אם הוא לא עבר כל הכשרה והקנס הוא
שרירותי כי "ככה וזהו". אין סיבה, שלא לחתום. קנס עזיבה יכול להיות בגלל הכשרה שנעשתה בפועל, כלומר המעביד (במידה וזה יגיע לבית משפט) צריך להוכיח לבית המשפט כי נעשתה הכשרה ואת עלותה (כלומר להציג קבלות על שכירות מקום, מדריך וכו').
 

שיר ורד

New member
מאחר והוא כבר התחיל לעבוד וטרם

שוק העבדים
ק"כ תודה על התשובה. אני רק רוצה לומר כי חבר שלי הוא הנדסאי אלקטרוניקה עם תעודות וניסיון, איזו כזו הכשרה עליו לעבור? אתמול זאת הייתה הכרות עם מקום העבודה וכללי הבטיחות במקום, אבל מהיום הוא כבר עובד! ברור כי לכל מקום עבודה יש ספציפיקה משלו, אבל מכאן ועד הכרה באילו שהן הוצאות הכשרה מיוחדות וכד' הדרך ארוכה. האם אפשר עכשיו לשעבד אדם לשלוש שנים בכל מקום עבודה חדש? לחבר שלי רק היום נתנו לחתום את ההסכם הזה, קודם בראיון עבודה לא נאמר לו מילה וחצי מילה על כך! המפעל המ....ן כמובן לא מתחייב על שום דבר, ואילו את העובד משעבדים בתנאים כאלה? איזה מין הסכם זה? הרי ברור כי מדובר באולטימטום: או שהעובד חותם עכשיו בתנאים שהמפעל מציע, או שהם מסלקים אותו ולוקחים מישהו אחר שייאלץ לחתום???!!!
מאחר והוא כבר התחיל לעבוד וטרם
חתם אני יכול להציע את הרעיון הבא: הוא ישאל את מי שמבקש ממנו לחתום שאלות הברה למה עליו לחתום: בגין מה הוא אמור לשלם את הקנס? איך נקבע סכום הקנס? למה הוא נדרש לתקופת עבודה כל כך ארוכה? כדאי שירשום או יקליט (עדיף שניהם) את התשובות שהוא מקבל. התשובות יעזרו להבין האם הקנס מוצדק ומה הסיכוי שהם יצליחו לגבות את הקנס אם יעזוב. לאחר מכן , שיעשה חושבים מה הסיכוי שיחליט לעזוב במהלך תקופת העבודה, והאם שוה לו להתמשיך לעבוד במקום כזה, בתנאים אלו. אם הוא יראה שהסיכון גדול מדי, שיודיע שהוא מסרב לחתום. אם הוא לא אמור לעבור הכשרה כלשהי, אז אולי יותרו לו על החתימה ולא יפטרו אותו.
 
המון תודה על התייחסות ועוד עדכון

מאחר והוא כבר התחיל לעבוד וטרם
חתם אני יכול להציע את הרעיון הבא: הוא ישאל את מי שמבקש ממנו לחתום שאלות הברה למה עליו לחתום: בגין מה הוא אמור לשלם את הקנס? איך נקבע סכום הקנס? למה הוא נדרש לתקופת עבודה כל כך ארוכה? כדאי שירשום או יקליט (עדיף שניהם) את התשובות שהוא מקבל. התשובות יעזרו להבין האם הקנס מוצדק ומה הסיכוי שהם יצליחו לגבות את הקנס אם יעזוב. לאחר מכן , שיעשה חושבים מה הסיכוי שיחליט לעזוב במהלך תקופת העבודה, והאם שוה לו להתמשיך לעבוד במקום כזה, בתנאים אלו. אם הוא יראה שהסיכון גדול מדי, שיודיע שהוא מסרב לחתום. אם הוא לא אמור לעבור הכשרה כלשהי, אז אולי יותרו לו על החתימה ולא יפטרו אותו.
המון תודה על התייחסות ועוד עדכון
לפי שעה הוא לא חתם, ביקש לראות את נוסח ההסכם וזמן לחשוב, אבל כבר היום הם שוב לוחצים. שיר ורד, תודה על העצות. אתמול, כאמור הוא ביקש את נוסח ההסכם, הם נתנו לו, אז הוא הביא הביתה. קיצר, נייר רגיל שעליו מודפס כי כזה וכזה "מודע לתקופת ההכשרה שהמפעל משקיע עד להכשרתי המלאה לתפקיד" (זה הנוסח, בלי כל פירוט), "מתחייב לעבוד שלוש שנים" (היום, כששוב ניסו להפציר בו לחתום, הם כבר ירדו לשנתיים), "במידה ואפר התחייבות זו, אשלם כפיצוי מוסכם סך של 2500" (לא נקוב מטבע!) "והנכם רשאים לקזז מכל הכספים המגיעים לי, לרבות שכר, נלוות שכר, פיצויי פיטורין" (זאת אומרת שאם המפעל מחליט לפטר אותו לפני תום תקופת ההסכם, הרי אפשר גם אז לנקות לו את 2500 ש"ח מפיצוי פיטורין????!!!!!!!!!!!). בסוף רשום "האמור וחתימתי דינו כתב כיזוז". אנשים יקרים! מה זה כל זה אם לא עבודה בעיניים???? איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה???
 

שיר ורד

New member
אני מציע שידרוש פרוט של הקורסים

המון תודה על התייחסות ועוד עדכון
לפי שעה הוא לא חתם, ביקש לראות את נוסח ההסכם וזמן לחשוב, אבל כבר היום הם שוב לוחצים. שיר ורד, תודה על העצות. אתמול, כאמור הוא ביקש את נוסח ההסכם, הם נתנו לו, אז הוא הביא הביתה. קיצר, נייר רגיל שעליו מודפס כי כזה וכזה "מודע לתקופת ההכשרה שהמפעל משקיע עד להכשרתי המלאה לתפקיד" (זה הנוסח, בלי כל פירוט), "מתחייב לעבוד שלוש שנים" (היום, כששוב ניסו להפציר בו לחתום, הם כבר ירדו לשנתיים), "במידה ואפר התחייבות זו, אשלם כפיצוי מוסכם סך של 2500" (לא נקוב מטבע!) "והנכם רשאים לקזז מכל הכספים המגיעים לי, לרבות שכר, נלוות שכר, פיצויי פיטורין" (זאת אומרת שאם המפעל מחליט לפטר אותו לפני תום תקופת ההסכם, הרי אפשר גם אז לנקות לו את 2500 ש"ח מפיצוי פיטורין????!!!!!!!!!!!). בסוף רשום "האמור וחתימתי דינו כתב כיזוז". אנשים יקרים! מה זה כל זה אם לא עבודה בעיניים???? איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה???
אני מציע שידרוש פרוט של הקורסים
שהם אמורים להעביר לו והעלות המשוערת של כל קורס ולצרף זאת כנספח לכתב ההתחיבות. אם הוא לא יקבל את הקורסים הללו (או קורסים חליפיים) יהיה להם יותר קשה לבצע את הקיזוז. אם לא מדובר בקורסים אלא במה שקרוי אכשרה תוך כדי עבודה, והוא מעריך שהוא לא ישאר שם את מלוא תקופת ההתחיבות, שיסרב לחתום. לדעתי זו אכן עבודה בעיניים, אך הבעיה היא שרוב הסכויים שהיא תעמוד במבחן המשפטי. הקיזוז מפצויי פיטורים לא חייב להיות במקרה שהם מפטרים אותו, ויכול להיות גם במקרה שהוא מתפטר בגלל סיבות המזכות בפצויי פיטורים כמו הרעת תנאים, מעבר לעיר פיתוח, בגלל מצב רפואי ועוד.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה