קנסות

מצב
הנושא נעול.
קנסות

קנסות
אני התחייבתי לעבודה באחת מחברות הטלויזיה בארץ,עברתי הכשרה בת 3 שבועות ואני עובד בחברה כמספר חודשים.נאמר לי כי אם לא אעמוד בהתחיבותי לשנה,אקבל קנס על סך 2000 שקל. רציתי לדעת,אם המהלך הזה הוא חוקי,האם מותר להם לקנוס אותי. תודה,אמיר
 
ככלל, קביעת פיצוי מוסכם על עזיבה

קנסות
אני התחייבתי לעבודה באחת מחברות הטלויזיה בארץ,עברתי הכשרה בת 3 שבועות ואני עובד בחברה כמספר חודשים.נאמר לי כי אם לא אעמוד בהתחיבותי לשנה,אקבל קנס על סך 2000 שקל. רציתי לדעת,אם המהלך הזה הוא חוקי,האם מותר להם לקנוס אותי. תודה,אמיר
ככלל, קביעת פיצוי מוסכם על עזיבה
מוקדמת (או בלשון העם - "קנס על עזיבה מוקדמת"), הוכר כתקיף ע"י בתי הדין לעבודה. נקבע כי ניתן לנכות משכרו של עובד פיצוי מוסכם, שסוכם עמו בחוזה העסקתו אם הוא עוזב את מקום העבודה לפני שהסתיימה התקופה שעליה סוכם. הפיצוי אמור לשקף את עלות ההכשרה המקצועית שניתנה לך ע"י המעסיק. על הקנס להיות מידתי וסביר וגובהו גם אמור לשקף את מספר החודשים שכבר עבדת. אתה עבדת זמן קצר יחסית ולכן אתה בבעיה. אם היית עובד קרוב לשנה, ניתן היה לטעון שיש להקטין משמעותית את גובה הקנס מאחר ועבדת את רוב התקופה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה