קנסות כבדים בגין זיהום ים-מזל טוב!!

oferplone

New member
קנסות כבדים בגין זיהום ים-מזל טוב!!

סוף סוף! - מצורף קישור מתוך אתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה קנסות כבדים לחברות ארגמן, זוהר ודינגו בגין זיהום ים משפכי תעשייה מקור:הלשכה המשפטית תאריך עדכון: 9/11/2005 החברות האמורות שכרו מבנים מחברת ארגמן בתקופה הרלוונטית לצורך פעילותם העסקית. חברת ארגמן ומר רענן סובל הואשמו בכך, שבמועדים שונים במהלך השנים 2002-2003, הזרימו שפכים לים בכמויות והרכבים, שחרגו מאלו שהותרו להם על פי התנאים שנקבעו בהיתרי ההזרמה שהיו ברשותם והפרו תנאים נוספים בהיתרים האמורים.
 
למעלה