קנית דירה והשכרתה לבעלים הקודמים

קנית דירה והשכרתה לבעלים הקודמים

יש לנו אפשרות להוריד את מחיר הדירה ע"י כך שנשלם את כל מחיר הדירה בחודש הקרוב ואז "נשכיר" את הדירה לבעלים הקודמים (שגרים בה). מחיר השכירות יקוזז ממחיר הקניה (ובכך גם להוריד את מחיר העסקה שמשפיעה גם על שכר טרחת עו"ד, מתווך ומס רכישה). מבחינה משפטית יש אם זה בעיתיות, ואם כן מהי? למה אני צריכה לדאוג (חוץ מזה שיהיה לי עו"ד) בעת כניסה למצב כזה, או האם לא להסכים לתנאי הזה. (לא רוצה לשלם כסף ואח"כ לא לקבל באף שלב את הדירה פנויה). איזה בטחונות כדאי לדרוש שבסוף נקבל את הדירה פנויה ובמצב תקין.
 
חסרים פרטים נוספים

בשאלה שלכם חסר נתון חשוב, אשר יש לו השלכה על התשובה לשאלתכם: האם אתם קונים את הדירה כנכס מניב אותו תשכירו לאחרים (כאשר המוכר יהיה השוכר הראשון), אן שקניתם את הדירה למגוריכם, ואתם חייבים לקבל את הדירה במועד מסויים, כדי שתיכנסו אתם לגור בדירה. ההתייחסות לשאלתכם תהיה בהתאם לשתובה שתיתנו. עו"ד אברהם סימון
 
פרטים נוספים

אנחנו כרגע גרים בשכירות ונעבור לגור בנכס בהמשך. הסיבה שהסוגיה בכלל עלתה היא רצוננו לשלם בשקלים ורצון המוכרים לקבל כסף בדולרים. המתווך הציע הצעת פשרה שנשלם עכשיו לפי השער הקובע ובכך לא יהיה צורך להצמיד את המחיר לשום מטבע. המתווך הציע שנוריד ממחיר העסקה את מחיר השכירות שהם יהיו אמורים לשלם, ובכך לא רק נקטין את מחיר העסקה אלא את כל המסביב (מס רכישה, שכר מתווך ושכר עו"ד שכולם נגזרים ממחיר העסקה). המתווך הציע שבכך ניצור 2 חוזים, אחד של מכירת הדירה לנו, ואחד של שכירות הנכס מאיתנו במחיר שכל אפס, מכיוון שמחיר השכירות כבר ירד ממחיר הקניה. תאריך פינוי הנכס יהיה מוסכם מראש על ידי שני הצדדים. אין לנו צורך כרגע לעבור לגור בדירה באופן מיידי, אבל מצד שני לא מתכוונים להשכיר אח"כ את הדירה. מכיוון שהמוכרים מתכוונים לעבור לשכירות עד שהם יבנו את ביתם, הם מעדיפים לשכור את הדירה הזאת. אנחנו רוצים להבטיח את עצמנו שהדירה בסוף יפונה ושהדירה יהיה במצב תקין.
 
על איזה תקופת שכירות מדובר?

מחיר נמוך מידי עלול שלא להתקבל ע"י רשויות המס.
 
תשובה לשואל בעקבות המצאת הפרטים

תשובה לשואל המקורי בעקבות המצאת הפרטים הנוספים, נראה לי שאין כל צורך לפצל את העסקה לשני חוזים נפרדים: אחד חוזה המכר, והשני חוזה שכירות. די בחוזה המכר בלבד. המקרה שתיארתם, והסיכומים שהגעתם אליהם בענין המחיר המוסכם, ובענין מועד הפינוי, מצביעים על כך שגם אתם כקונים, וגם המוכרים ניהלתם משא ומתן על בסיס הכרה באינטרסים המיוחדים שיש לכל אחד מכם בעסקה, ובסופו של דבר הגעתם לעמק השווה. כך יאה וכך נאה. זאת היא עסקת מכר רגילה, והבעיה היא רצון המוכר להקדים ולקבל את מלוא התמורה מראש, תוך חודש ימים. גם בענין זה אין כל בעיה מיוחדת, ובלבד שייקבע מנגנון של הבטחת זכוייתכם על ידי הפקדת כספי התמורה בנאמנות בידי עורך הדין, כאשר כספי הנאמנות ישוחררו למוכר לפי שלבים של התקדמות העסקה. לדוגמה: סכום המקדמה ישוחרר למוכר כנגד רישום הערת אזהרה לטובת הקונה ובתנאי שלא נרשמו קודם לרישום הערת האזהרה לזכות הקונה שיעבוד, עיקול, או זכות צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה. סכום איקס ישוחרר כנד הצגת אישורי מס שבח/מס מכירה של המוכר עבור הטאבו סכום איקס ישוחרר כנגד הצגת אישור הרשות המקומית לטאבו (כולל היטל השבחה) סכום איקס ישוחרר כנגד מסירת יפוי כח בלתי חוזר מהמוכר לקונה סכום איקס ישוחרר כנגד הצגת אישור על פרעון המשכנתא של המוכר, וביטולה בטאבו. סכום איקס ישוחרר כנגד הצגת אסמכתאות על תשלום חובות על הנכס. סכום איקס ישוחרר כנגד פינוי הדירה ומסירתה לקונה (או לחלופין מתן ערבות בנקאית אוטונומית). סכום איקס ישוחרר כנגד …. וכך הלאה וכך הלאה, הכל בהתאם לתנאים המיוחדים של העסקה (תלוי אם זכויות המוכר רשומות בטאבו, או אולי לא רשומות בטאבו וכדו'). בנוסף, רצוי שייקבע בחוזה המכר סעיף המחייב את המוכר בפיצוי יומי מוסכם על כל יום איחור בפינוי, וזאת בנוסף לפיצוי מוסכם על הפרה יסודית בשל אי פינוי הדירה במועד המוסכם. סכומים אלה חייבים להיות בשיעור שיהפוך את עצם האיחור בפנוי למאוד לא כדאי ומאוד לא משתלם למוכר. הערה חשובה: אם המוכר יעמוד על רצונו לקבל לידיו את מלוא התמורה בתוך חודש ימים שלא לפי המנגנון של שחרור כספי התמורה, אסור לכם לוותר בענין זה, גם אם המוכר ינסה לפתות אותכם בהורדת מחיר נוספת. לא להתפתות. בכל מקרה, אני מציע שתהיו מיוצגים בעסקת המכר על ידי עורך דין אשר ייצג אך ורק את האינטרסים שלכם, ושלכם בלבד, ואילו המוכר יהיה מיוצג על ידי עורך דין מטעמו (גם אם בסופו של דבר ענין זה יעלה לכם בעלות נוספת). בשולי הדברים: התמורה המוסכמת אליה הגעתם תהיה מקובלת גם על רשויות מס שבח, ואתם תשלמו מס רכישה לפי התמורה המוסכמת. על פי השתלשלות העובדות שתיארתם, מנהל מס שבח לא רשאי להתעלם מן התמורה. שיהיה בהצלחה. עו"ד אברהם סימון
 
השאלה הנשאלת היא

אם יעבירו בתשלום תוך חודש וימציאו להם כל המסמכים ואף ירשמו בטאבו יצא שהמוכרים גרים בדירה תקופת זמן לא מבוטלת כאשר היא על שם הקונים ועולה השאלה אם לא יראו אותם [הרשויות] כשוכרים?
 
לא יחסי שכירות אלא יחסי מוכר וקונה

ממש לא. לא יראו אותם כשוכרים אין כל מניעה לקבוע מועד מסירה מאוחר. ההתייחסות של הרשויות תהיה כלפי העסקה כפי שנעשתה, ולא כפי שהיתה ייכולה להיעשות. העסקה היא עסקה אמיתית, אינה מלאכותית, אינה בדויה, אין בה כל הימנעות ממס וגם אין בה כל הפחתת מס בלתי נאותה. עו"ד אברהם סימון
 
כאשר המוכרים גרים בדירה כאשר אינה

שלהם יותר.... הרי לא מדובר כבר במסירה במועד מאוחר אלא במגורים בדירה של אחרים וכאשר מחיר המכירה הנו נמוך בהתאם הרי זה רק מחזק זאת כי הרי הורידו את מחיר ההשכרה ממחיר המכירה וע"כ העסקא האמיתית היא שהם מוכרים במחירX [ומקבלים X כסף] ומשלמים מראש על השכירות ובמקום העברה כפולה הם פשוט מקזזים
 
למעלה