קלנסווה לכיוון בית ליד נמסר על ת.ד. פצ' קשה

קלנסווה לכיוון בית ליד נמסר על ת.ד. פצ' קשה

קלנסווה לכיוון בית ליד נמסר על ת.ד. פצ' קשה ,מדובר בת.ד בין 2 סוסים ורכב,כ"ב דבב"ה.
 
למעלה