קלמן ליבסקינד על העתון השמאלני-אנטישמי אל-ארץ

למעלה