קלינקה קלינקה קלינקה קה לינק

TK

New member
מאוד לא מרשים.

לא אהבתי את הצבעים, את המבנה, את הפונטים ETC...
 
גם אני חושב כך, האתר כלל לא מרשים

או מושך וזואלית. נראה כאילו ניסו לעשות משהו ייחודי שפשוט לא הצליח.
 
למעלה