קלינאות תקשורת

tamar22

New member
קלינאות תקשורת

אשמח אם תוכלו לעזור לי: היכן ניתן ללמוד קלינאות תקשורת באיזור המרכז, מה הן דרישות הקבלה, היכן ניתן לקבל מידע לגבי תכני הלימודים? תודה
 
קלינאות תקשורת

מכון הדסה פיתוח אישי וארגוני ת"ד 1406 ירושלים 91013 רח שטראוס 24 טלפון 6244344 02 פקס 6221287 02 הפרעות בתקשורת/קלינאות תקשורת אונ' תל אביב, בי"ס למקצועות הבריאות בפקולטה לרפואה כתובת: ת.ד.39040 רמת אביב תל אביב 69978 טלפון:03/6405550 מועד הרשמה: 26.1.03 - 6.3.03 ההרשמה נמשכת עד 15.4.03 הפרעות בתקשורת תואר ראשון ההרשמה מסתיימת ב - 6.3.03 מועד תחילת הלימודים: 26.10.03 גובה שכר לימוד: 8,935 ש"ח צמוד נכון ל- תשס"ד משך הלימודים: שלוש שנים שעות לימוד: בשעות היום דרישות מוקדמות: תעודת בגרות+ פסיכומטרי ארצי או מצרף תעודה בסיום: תואר ראשון - B.A בלימודי הפרעות בתקשורת ורשיון עבודה מטעם משרד הבריאות. מועד אחרון לפסיכומטרי: 14/15.4.03 (מועד אחרון להיבחנות לצורך מצרף הוא חורף תשס"ג). מידעת סיכויי קבלה(אתר אינטרנט http://www.meidaat.co.il תנאי קבלה: תנאי קבלה לבי"ס למקצועות הבריאות: א. תעודת בגרות מלאה. מבחן פסיכומטרי או תעודת מצרף. ב. כל מועמד בעל תעודת בגרות ישראלית שנבחן בבחינות הבגרות בשנים תשנ"ח (1998) ואילך, יוכל להמציא כחלופה לבחינה הפסיכומטרית "תעודת מצרף" מטעם משרד החינוך בלבד, שבה יופיעו ציוניו בבחינות הבגרות החיצוניות (ללא ציונים בית ספריים) במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, שפה (הבעה עברית ליהודים או ערבית לערבים) והיסטוריה. חובת הצגת התעודה על המועמד. מועמד שלא ימציא תעודת מצרף קבילה חייב בבחינה פסיכומטרית (במועדים הנדרשים לחוגים השונים כמפורט בחוברת מידע למועמדים). אם עד מועד סיום הרישום לבחינה הפסיכומטרית טרם קיבל המועמד ממשרד החינוך אישור על ציוני המצרף, או שהציונים במצרף אינם מצביעים על סיכויים גבוהים לקבלה (ע"פ אופן החישוב המופיע בחוברת מדריך למועמדים, ועל פי חתכי הקבלה של השנה החולפת, ובכפוף לדרישות נוספות לחלק מהחוגים, המופיעות בפרקים הרלוונטיים) מומלץ שיירשם לבחינה הפסיכומטרית. מי שימציא אישור על ציוני המצרף וגם ייבחן בבחינה הפסיכומטרית - ילקח בחשבון הציון הגבוה יותר. מי שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב להבחן בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר), לא יאוחר ממועד יולי, לקביעת רמתו באנגלית כתנאי לקבלה לאוניברסיטה. הערה: פרטים נוספים בחוברת מידע למועמדים בפרק "חישוב ממוצע ציוני הבגרות, ציוני המצרף וציוני התאמה", בפרקים הכלליים ובפרקים של הפקולטות השונות. חישוב ממוצעי המצרף - לפקולטה לבי"ס למקצועות הבריאות: בממוצע המצרף ינתן משקל שונה לכל אחד מהמקצועות אנגלית, מתמטיקה ושפה(הבעה עברית). יש להציג, בנוסף לתעודת הבגרות, אישור ממשרד החינוך על 3 ציוני המצרף. (מספר יחידות הלימוד המינימלי הוא: שפה (הבעה עברית) - 2 יח"ל במגזר היהודי ו - 3 יח"ל (כולל ספרות) במגזר הערבי/דרוזי, אנגלית 4 יח"ל ומתמטיקה 3 יח"ל. ג. ידיעת השפה העברית: כל מועמד, בעל תעודת בגרות זרה (מחו"ל) חייב להוכיח רמת מיומנות לשונית, הנדרשת בלימודים אקדמיים. מועמדים אלה חייבים להבחן במבחן ידע בעברית. פרטים בחוברת מידע למועמדים. ד. מסלול קבלה העדפה מתקנת (בכל יחידות הלימוד בקמפוס): במסגרת זו יתקבלו מועמדים המוגדרים "ראויים לקידום" על פי אמות המידה שנקבעו ע"י "האגודה לקידום החינוך" וביניהן רקע משפחתי והשכלתי, לרבות השכלת הורים, מספר נפשות במשפחה, אזור מגורים, בי"ס תיכון שבו למד המועמד. המועמדים יוכלו להתקבל, גם אם ציון ההתאמה שלהם נמוך מסף הקבלה הרגיל לחוג. עליהם לעמוד בדרישות הבאות: נרשמים לשנה ראשונה לתואר ראשון. גילם נמוך מ - 28 . אינם בעלי השכלה אקדמית. סיכויי הקבלה בהעדפה מתקנת: ע"פ נתוני השנה שעברה חתך הקבלה בהעדפה מתקנת היה נמוך מחתך הקבלה הרגיל ב - 10 - 50 נקודות בהתאם לחוג. לפיכך רשאים להגיש מועמדות במסלול הקבלה בהעדפה מתקנת מועמדים שציון ההתאמה שלהם נמוך עד 50 נקודות מסף הקבלה לחוג שבו הם מעוניינים ללמוד. הערה: ראו גם בכל מקצוע תנאי קבלה נוספים. תנאי קבלה נוספים לחוג הפרעות בתקשורת : א. יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. ב. המועמדים חייבים להגיע לרמת "בינוני" באנגלית עד תחילת שנת הלימודים הראשונה. עולים חדשים שלמדו בחו"ל בשפה שאינה אנגלית חייבים להגיע לרמת "בסיסי" באנגלית עד תחילת שנת הלימודים הראשונה ולרמת "בינוני" לפני תחילת שנת הלימודים השניה. ג. יש למלא טופס "הצהרת בריאות" חתומה ע"י רופא. ד. אין מתקבלים מועמדים שאינם אזרח ישראל. זכאים להרשם מועמדים בעלי דרכון חוץ במעמד של תושבים קבועים שחל עליהם חוק שירות חובה (ושירותם נסתיים/נדחה או שהם פטורים משירות). יהיה עליהם להמציא אישור הרשמה לחוג משלטונות צה"ל לכשידרשו. ה. המלצות לחיסונים - על התלמיד להמציא לחוג אישור לפיו חוסן בהתאם להמלצות לחיסונים. הערות: בשנים האחרונות לא התקבלו, מחוסר מקום, מועמדים שבחרו בחוג בעדיפות השנייה. אין לבחור בחוג להפרעות בתקשורת בעדיפות שלישית. הדיון במועמדותם של מי שבחרו בחוג בעדיפות שניה, כולל אלה שביקשו להחליף את עדיפותם משניה לראשונה, ייערך בחודש ספטמבר, בתנאי שעדיין יהיו מקומות פנויים לקליטתם בחוג. לתואר בוגר לא מתקיים רישום מאוחר. מידע נוסף ראו בחוברת מידע למועמדים. תוכנית לימודים: החוג להפרעות בתקשורת. מסלול מורחב חד-חוגי. מטרת הלימודים היא להכשיר קלינאי תקשורת אשר יעסקו בתום לימודיהם באופן עצמאי באבחון ובטיפול באנשים הסובלים מהפרעות בתקשורת, בשטח השמיעה, השפה והדיבור. מטרה נוספת היא הקניית כלים וידע לפיתוח תוכניות שונות בשטח הרפואה המונעת כגון: תוכנית למניעת נזקי שמיעה עקב רעש, תוכנית למניעת הפרעות קול (צרידות) בקרב מועמדים לתפקידי הוראה וכדומה וייעוץ בשטחים אלה. הלימודים כוללים קורסים תיאורטיים וקורסים מעשיים. כמו כן כוללים הלימודים הוראה קלינית והתנסות בבתי חולים, בבתי ספר מיוחדים ובמוסדות שיקום. בשנה הראשונה לאחר סיום לימודיו יעבוד הבוגר תחת פיקוח בקליניקה מוכרת. הלימודים מתקיימים בבנין החוג להפרעות בתקשורת שבמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר, ובקמפוס ברמת אביב. מידע נוסף (מלגות, מעונות וכו'): א. מילגות - מוענקות על סמך הישגים לימודיים ומצב כלכלי. ב. מעונות - מספר המקומות במעונות מוגבל ביותר . ג. מענה קולי לכל התארים 03/6428555 מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה. ניתן לקבל הן מידע כללי והן מידע אישי עדכני (לאחר מסירת הקוד האישי של המועמד) בנושאים שונים. ד. ניתן להרשם גם באמצעות אתר האינטרנט, בתעריף מוזל. אין צורך לרכוש ערכת רישום בחנויות. טלפון בחוג: תואר ראשון, הפרעות בתקשורת 03/5349817 אתר באינטרנט: www.tau.ac.il נכון ל- תשס"ד
 
למעלה