קיצור שעות הלימודים בגני וכתות תקשורת -לא רק במקרים חריגים כפסיקת בג"צ

למעלה