קיצור שולחן ערוך: הלכות יום טוב

קיצור שולחן ערוך: הלכות יום טוב

סעיף ד. אסור לבקע עצים או אפילו לשברם ביד. ואסור ללקט עצים ממקום שהם מפוזרים. סעיף ה. כשהוא עורך את העצים על האבנים להבעיר אש - אסור,משום שעושה אהל, שהרי זה כמו שתי מחיצות וגג על גביהן. וצריך שיעשה שנוי,הינו שיאחז את העצים בידו ויתן את האבנים תחתיהם. וכן כשמעמיד קדרה על אבנים להבעיר תחתיה,צריך שיאחז הקדרה בידו ויכניס את האבנים תחתיה, אבל לא יניחה על גבי האבנים. לעילוי נשמת האשה סוזן עמור {סוזן עמור אשת שאול עמור ח"כ וחבר כנסת תושביי מגדל העמק שעשו רבות למען שכבות המצוקה בעירם ובישראל} יהיה זכרם ברוך.
 
למעלה