קיצור משך זמן הרישום הפלילי

קיצור משך זמן הרישום הפלילי

שלום רב, קראתי באינטרנט שועדה בראשות פרופ' רות קנאי בחנה את הוראות חוק המרשם הפלילי והאיזון בין העקרונות המנוגדים הגלומים בו - המרשם הפלילי אל מול תקנת השבים במטרה לשפרו ולהביא להסדר צודק יותר עבור מי שמחזיק ברישום פלילי. רציתי לברר מתי התיקון הזה אמור להיכנס לתוקף?
 
למעלה