קיצורי דרך במקלדת -לשימושכם

  • פותח הנושא kst
  • פורסם בתאריך

kst

New member
קיצורי דרך במקלדת -לשימושכם

CTRL+C- העתקה. CTRL+X- גזירה. CTRL+V- הדבקה. CTRL+Z- ביטול. DELETE-מחיקה. SHIFT+DELETE- מחיקת פריט נבחר לצמיתות מבלי למקמו בסל המיחזור. CTRL במהלך גרירת פריט-העתקת הפריט שנבחר. CTRL+SHIFT במהלך גרירת פריט-יצירת קיצור דרך אל הפריט שנבחר. F2- שינוי שמו של הפריט שנבחר. CTRL+חץ שמאלה- הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה. CTRL+חץ ימינה- הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת. CTRL+חץ למטה- הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הבאה. CTRL+חץ למעלה- הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הקודמת. CTRL+SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים- הארת בלוק של טקסט. SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים- בחירת מספר פריטים בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך. CTRL+A- בחר הכל. F3- חיפוש קובץ או תיקיה. ALT+ENTER- הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר. ALT+F4- סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה. ALT+Enter- הצגת המאפיינים של האובייקט שנבחר. ALT+SPACEBAR- פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל. CTRL+F4 - סגירת המסמך הפעיל בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים אחדים פתוחים בו-זמנית. ALT+TAB- מעבר בין פריטים פתוחים. ALT+ESC-מעבר בין פריטים בסדר פתיחתם. F6- מעבר בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה. F4- הצגת הרשימה של שורת הכתובת בתיקיה המחשב שלי או בסייר Windows. SHIFT+F10- הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר. ALT+SPACEBAR- הצגת תפריט מערכת עבור החלון הפעיל. CTRL+ESC- הצגת תפריט התחל. ALT+האות המסומנת בקו תחתון בשם של תפריט- הצגת התפריט המתאים. האות המסומנת בקו תחתון בשם פקודה שבתפריט פתוח-ביצוע הפקודה המתאימה. F10- הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה. חץ ימינה- פתיחת התפריט שמימין או סגירה של תפריט משנה. חץ שמאלה- פתיחת התפריט שמשמאל או פתיחה של תפריט משנה. F5- רענון החלון הפעיל. BACKSPACE- הצגת התיקיה הממוקמת רמה אחת מעלה בחלון המחשב שלי או בסייר Windows. ESC- ביטול המשימה הנוכחית. SHIFT בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים- מניעת הפעלתו האוטומטית של התקליטור. CTRL+TAB-מעבר קדימה בין טאבים. CTRL+SHIFT+TAB- מעבר אחורה בין טאבים. TAB מעבר- קדימה בין אפשרויות. SHIFT+TAB- מעבר אחורה בין אפשרויות. ALT+אות המסומנת בקו תחתון- ביצוע הפקודה המתאימה או בחירה באפשרות המתאימה. ENTER- ביצוע הפקודה עבור האפשרות הפעילה או הלחצן הפעיל. SPACEBAR- בחירה בתיבת הסימון או ניקויה, אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון. מקשי חיצים- בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של מקשי אפשרויות. F1- הצגת עזרה. F4- הצגת הפריטים ברשימה הפעילה. BACKSPACE-פתיחת תיקיה הממוקמת רמה אחת מעלה, אם תיקיה נבחרה בתיבת הדו-שיח שמירה בשם או בתיבת הדו-שיח פתיחה END- הצגת חלקו התחתון של החלון הפעיל. HOME-הצגת חלקו העליון של החלון הפעיל. NUM LOCK+כוכבית במקלדת נומרית (*)-הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקיה שנבחרה. NUM LOCK+סימן חיבור במקלדת נומרית (+)- הצגת תוכן התיקיה שנבחרה. NUM LOCK+סימן חיסור במקלדת נומרית (-)-כיווץ התיקיה שנבחרה. חץ ימינה-כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או בחירה בתיקיית אב. חץ שמאלה-הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה
 
למעלה