קיץ בחצי כדור הארץ הדרומי

קיץ בחצי כדור הארץ הדרומי ../images/Emo163.gif

איך זה שחז"ל לא התייחסו לעובדה כשכאן בחצי כדור הארץ הצפוני חורף, בחצי הכדור הדרומי קיץ, חז"ל לא הבחינו ששם יש לאומר "מוריד הטל" באותו את כשכאן אומרים "מוריד הגשם"? היתכן שחז"ל פשוט לא ידעו ששם קיץ?
 
למעלה