קיזוז עמלות והוצאות מכירה בחישוב רווח הון

  • פותח הנושא בטי2020
  • פורסם בתאריך
למעלה