קיזוז מס ממשורת כנגד הפסדים בשוק ההון?

atzitz10

New member
קיזוז מס ממשורת כנגד הפסדים בשוק ההון?

שלום לכם האם שכיר שמנוכה לו מס מהמשכורת יכול לקזז את הניכויים האלה ולדרוש החזר עליהם כנגד הפסדים שנצברו במהלך השנה ממניות וניירות ערך בארץ?
 
למעלה