קיזוז חוב על חשבון תשלום מילואים

קיזוז חוב על חשבון תשלום מילואים

שלום רב,

במידה ויש לי חוב בביטוח לאומי, ואז יש לי מילואים כשאני לא עובד, מה שאומר שביטוח לאומי צריך לשלם לי על המילואים, האם הביטוח לאומי יכול לומר להוריד לי מתשלום המילואים את החוב שאני חייב לו (נניח ואני מעוניין לשלם, אך במועד מאוחר יותר) או שהוא חייב לשלם לי ללא קשר לשאלה כמה אני חייב לו?

תודה לכם!! :)
 

Harrington

Well-known member
מנהל
בעקרון המוסד רשאי לבצע קיזוז כזה.

הדרך להימנע מכך היא להגיע לפני התביעה לדמי מילואים למוסד ולהסדיר את החוב. ניתן בדרך כלל לעשות זאת בפריסה נוחה, כאשר הסדרה כזאת גם יכולה לבטל קנסות והצמדה ובכך להקטין את גובה החוב.

מרגע שהגעת להסדר שרשום במערכת, לא יקזזו את החוב כנגד קצבאות שמגיעות לך, על אף שכאמור, פורמלית זה אפשרי.
 

Harrington

Well-known member
מנהל
מנהלת הפורום הסבה את תשומת ליבי

לאמירה מפורשת של המוסד בנושא ולפיה:
"המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה מתגמול המילואים חוב בדמי ביטוח של המשרת במילואים.
ניכוי כזה ייעשה רק על פי בקשת המשרת במילואים."

ראה: [URL]http://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_Service/Pages/%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.aspx[/URL]
 
למעלה