קידוח גז בלוק 9 קפריסין

meir112

New member
קידוח גז בלוק 9 קפריסין

חדשות הנוגעות לקודחים הישראלים.מתחיל קידוח בבלוק 9 קפריסין איזור בו קודח נובל+דלק
האם זה חדשות טובות או לא לחברות הקידוחים הישראליות ולמדינת ישראל בכלל זאת השאלה

http://famagusta-gazette.com/saipem-starts-drilling-in-block-of-cyprus-eez-p25772-69.htm
Τhe exploratory drilling of ENI / KOGAS consortium started Friday, with the drilling rig Saipem 10000 reaching the seabed of its first well at "Onasagoras" site in the block "9" of Cyprus Exclusive Economic Zone (EEZ).
קידוח אקספלורציה של קונסורציום ENI / KOGAS התחיל יום שישי, עם אסדת קידוח סייפם 10000 להגיע לקרקעית הים של הבאר הראשונה שלה באתר "Onasagorou" בבלוק "9" של קפריסין בלעדי אזור הכלכליEEZ
 
למעלה