קיבלתי עכשיו צילום של החוזה מהמעסיק

מצב
הנושא נעול.

catmike

New member
קיבלתי עכשיו צילום של החוזה מהמעסיק

קיבלתי עכשיו צילום של החוזה מהמעסיק
בחוזה רשום: במקרה שהעובד מאכר למשמרת, הוא מקבל קנס ___ ש"ח. סכום לא רשום. זאת אומרת שאני יכול לאכר כמה שאני רוצה?
 
תשובה

קיבלתי עכשיו צילום של החוזה מהמעסיק
בחוזה רשום: במקרה שהעובד מאכר למשמרת, הוא מקבל קנס ___ ש"ח. סכום לא רשום. זאת אומרת שאני יכול לאכר כמה שאני רוצה?
תשובה
אם המעביד קבע איתך שעות עבודה מוגדרות (גם סיכום בע"פ הוא חוזה עבודה לכל דבר ועניין), הרי שאם אתה מאחר לעבודה מדובר בעבירת משמעת. אמנם המעביד לא יוכל לקנוס אותך על האיחור (כי לא סוכם ביניכם בכתב על הקנס - קנסות כן חייבים לקבוע בכתב), אך הוא יוכל להוריד לך מהמשכורת שכר עבור שעות העבודה בהן לא עבדת (מדובר גם בהפרת חוזה העבודה), והוא גם יכול לפטר אותך אם האיחורים חוזרים ונשנים.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה