קיבלתי זימון לתחקיר בטחוני...

שטויות רצות פה..

בסמים אין כזה דבר "שימוש אישי"לפחות ברץ יש מדינות שבהפ זה קיים לא אצלנו אצלנו כל שימוש בסמים אסור ע"פ החוק ההבדל ניקבע רק בדרגת העונש יש הבדלים רציניים בין אחזקה לשימוש אישי לבין סחר בסמים.... מקווה שעזרתי
 
למעלה