קטר 731- אפריל 2005 מול אפריל 2015.

מצב
הנושא נעול.
קטר 731- אפריל 2005 מול אפריל 2015.

קטר 731- אפריל 2005 מול אפריל 2015. 
מצב
הנושא נעול.
למעלה