קטע נחמד... (ואמיתי כ"כ) לקוח מאתר אחר

קטע נחמד... (ואמיתי כ"כ) לקוח מאתר אחר

כאשר אני מבקשת ממך להקשיב לי, ואתה מתחיל לייעץ לי, לא את שביקשתיך עשית. כשאני מבקשת ממך להקשיב, ואתה מנסה להשיב, איך צריך להרגיש ומדוע, אתה ברגשותיי רק פוגע. כאשר אני מבקשת אותך להקשיב לי, ואתה מרגיש שעליך לפתור את בעיותיי, אתה מאכזב אותי, אפילו שזה נשמע לא הגיוני. הקשב, כל שביקשתיך הוא להקשיב. לא לפעול, לא לדבר, רק לשמוע בלי להגיב. אינני חסרת ישע. אולי חסרת נסיון והססנית, אך לא חסרת אונים. כשאתה עושה משהו שאני יכולה לעשותו בעצמי, אתה מגביר את חששותי, מנציח את מבוכתי. אולם כשמקבל אתה כעובדה פשוטה שאני מרגישה מה שאני מרגישה, אפילו שזה לא הגיוני, אזי אינני צריכה לשכנע אותך ומתפנה להבין את המתרחש בנפשי, מוציאה בעצמי את התשובות מתוכי. אז צצות מאליהן התשובות, ברורות ובהירות, ואינני זקוקה כלל לעצות, כי אני-אני. גם רגשות לא הגיוניים הופכים למשמעותיים, כשמבינים את שהם טומנים, את המקור ממנו הם נובעים. יתכן שמשום כך תפילות עוזרות לאנשים. משום שאלוהים מחריש. איננו מייעץ, אינו מארגן, הוא רק מקשיב: נותן לך לחשוב לבד את הדברים. לכן, אנא רק הקשב. אם תרצה לדבר - בקש, חכה רגע לתורך, ואז אקשיב אני לך
 
למעלה