קטע הרהורים על אהבה:

אהבה היא הרגשה שדבר טוב, שאדם נהדר, שיש לו אופי נהדר. יש אהבות אגואיסטיות שמתייחסות רק למה שטוב באדם בשבילנו, ויש אהבות אלטרואיסטיות שמתייחסות גם למה שטוב באדם לאנשים אחרים. צריך להיות אלטרואיסטי וטוב לאחרים, כי כל אחד הכי חשוב לעצמו ולכן כולם חשובים לעולם באותה מידה. כשאוהבים אדם, עושים לו מעשים טובים לגמול לו על אופיו הטוב, כדי שירצה להמשיך בו.
 
למעלה