קו 402 דרך כביש 6 - תועלת או כסת"ח

מצב
הנושא נעול.
קו 402 דרך כביש 6 - תועלת או כסת"ח


קו 402 דרך כביש 6 - תועלת או כסת"ח


מאתר אגד:
הפעלת קו 402 בחנוכה דרך כביש 6
25/11/2013
במהלך חג חנוכה יופעלו חלופות לקו 402 דרך כביש 6 על פי הפרוט הבא:

חלופת קו 402 מירושלים לבני ברק, דרך כביש 6: איסוף במסלול קו 402 בירושלים, נסיעה בכביש מס' 1 עד מחלף בן שמן, המשך לכביש 6 ונסיעה עד מחלף נחשונים, יציאה לכביש 471 עד מחלף בר אילן, ימינה לכביש 4 והמשך פיזור בבני ברק על פי מסלול קו 402 הרגיל.


חלופת קו 402 מבני ברק לירושלים, דרך כביש 6: איסוף במסלול קו 402 בבני ברק, יציאה דרך מחלף גבעת שמואל לכביש 4, עלייה על הרמפה במחלף בר אילן לכביש 471 עד מחלף נחשונים, ירידה לכביש 6 ונסיעה עד מחלף בן שמן, המשך נסיעה בכביש 1 לירושלים, פיזור על פי מסלול קו 402 הרגיל בירושלים.


האם הדבר נראה לכם כפתרון יעיל לפקקי חג החנוכה?
 
זה יותר טוב מלראות אותו בבר אילן ומסובים עובר

קו 402 דרך כביש 6 - תועלת או כסת"ח


מאתר אגד:
הפעלת קו 402 בחנוכה דרך כביש 6
25/11/2013
במהלך חג חנוכה יופעלו חלופות לקו 402 דרך כביש 6 על פי הפרוט הבא:

חלופת קו 402 מירושלים לבני ברק, דרך כביש 6: איסוף במסלול קו 402 בירושלים, נסיעה בכביש מס' 1 עד מחלף בן שמן, המשך לכביש 6 ונסיעה עד מחלף נחשונים, יציאה לכביש 471 עד מחלף בר אילן, ימינה לכביש 4 והמשך פיזור בבני ברק על פי מסלול קו 402 הרגיל.


חלופת קו 402 מבני ברק לירושלים, דרך כביש 6: איסוף במסלול קו 402 בבני ברק, יציאה דרך מחלף גבעת שמואל לכביש 4, עלייה על הרמפה במחלף בר אילן לכביש 471 עד מחלף נחשונים, ירידה לכביש 6 ונסיעה עד מחלף בן שמן, המשך נסיעה בכביש 1 לירושלים, פיזור על פי מסלול קו 402 הרגיל בירושלים.


האם הדבר נראה לכם כפתרון יעיל לפקקי חג החנוכה?
זה יותר טוב מלראות אותו בבר אילן ומסובים עובר
זה יותר טוב מלראות אותו בבר אילן ומסובים עובר ולא עוצר
כי לבני ברק יש עדיפות.
אם זה מקצר אין לי מושג.
 

orenhz

New member
למה דווקא בחנוכה?? צומת מסובים עמוס במיוחד בח

קו 402 דרך כביש 6 - תועלת או כסת"ח


מאתר אגד:
הפעלת קו 402 בחנוכה דרך כביש 6
25/11/2013
במהלך חג חנוכה יופעלו חלופות לקו 402 דרך כביש 6 על פי הפרוט הבא:

חלופת קו 402 מירושלים לבני ברק, דרך כביש 6: איסוף במסלול קו 402 בירושלים, נסיעה בכביש מס' 1 עד מחלף בן שמן, המשך לכביש 6 ונסיעה עד מחלף נחשונים, יציאה לכביש 471 עד מחלף בר אילן, ימינה לכביש 4 והמשך פיזור בבני ברק על פי מסלול קו 402 הרגיל.


חלופת קו 402 מבני ברק לירושלים, דרך כביש 6: איסוף במסלול קו 402 בבני ברק, יציאה דרך מחלף גבעת שמואל לכביש 4, עלייה על הרמפה במחלף בר אילן לכביש 471 עד מחלף נחשונים, ירידה לכביש 6 ונסיעה עד מחלף בן שמן, המשך נסיעה בכביש 1 לירושלים, פיזור על פי מסלול קו 402 הרגיל בירושלים.


האם הדבר נראה לכם כפתרון יעיל לפקקי חג החנוכה?
למה דווקא בחנוכה?? צומת מסובים עמוס במיוחד בח
בחנוכה??
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה