קו עיתונות: הקרן החדשה לישראל עומדת

קו עיתונות: הקרן החדשה לישראל עומדת

קו עיתונות: הקרן החדשה לישראל עומדת מאחורי הקמפיין האנטי חרדי לטרפוד הקמת העיר חריש לחרדים !
 
יש גם היתארגנות של אירגוני שמאל

גם השמאלנים לא רוצים שיהיו להם שכנים חרדים , גם הערבים לא רוצים חרדים כי זה מפריע להם להרחיב את השטח של הכפרים הערבים
 
למעלה