קורס קריקטורות

קורס קריקטורות

מי ששאל איפה אפשר שיחפש בחוברת מעיני הישועה של השבוע יש שם פרסומת על זה מטורו קולג
 
תודה.

אבל אותו אחד שחיפש אמר גם באותה נשימה שבטורו קולג` העסק יקר נורא. אז תעיין טוב להבא ובכל אופן חן חן על תשומת הלב.
 
למעלה