קורס הופעה בפני קהל של היחידה לתקשורת

קורס הופעה בפני קהל של היחידה לתקשורת

ישנה אפשרות לפתוח את הקורס הזה גם בסמסטר ב'. אולם זה מותנה במספר משתתפים. מי שמעוניין, מתבקש ליצור קשר עם מזכירות היחידה.
 
זה קורס של היחידה לתקשורת ועיתונאות

זה רלוונטי עבור מי שלומד ביחידה ומעוניין להשלים את 15 הנקודות לתעודה.
 
למעלה